Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola

Cím: 9094 Tápszentmiklós, Major u. 1.
Kihelyezett alsótagozata: 9093 Győrasszonyfa, Hunyadi tér 1.
Telefonszám: 06-96/685-021

Honlap: www.szelence.fw.hu
Igazgató: Pőcze Sándor Mobil: 20/59-58-437
Igazgatóhelyettes: Szurics Péter Mobil: 20/20-52-242


Iskolánk névadójáról:

Az intézményünk 1993. június 6. óta a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola nevet viseli.
Iskolánk a névválasztással irodalmunk egyik legnagyobb alakjának kora, élete és munkássága, emberi és művészi nagysága előtt kíván tisztelegni.
Névadónk szellemisége, eszmei öröksége és hatása ma is általános emberi, szakmai, erkölcsi pedagógiai üzenetekkel telített érték, mely komoly, hittel vállalt és tettekben megnyilvánuló felelősséget ró iskolának tanáraira és diákjaira egyaránt. Csokonai sokoldalú tehetsége és sokszínű egyénisége példaértékű számunkra.
Emlékét folyamatosan őrizni és ápolni- a hagyományápolás sokrétűen gazdag keretei között büszke és nemes kötelességünk.


Iskolánk története:

Győrasszonyfán a század elején már a kornak megfelelő Római Katolikus Elemi Népiskola működött. A korabeli dokumentumok tanúsága szerint 70-75 tanulója volt az iskolának. A működést segítő iskolaszéknek egy elnöke, valamint három választott tagja volt.
Az 1920/30-as években az elemi iskola mellett a gazdasági továbbképző iskola biztosított tanulási lehetőséget a 12-14 évesek számára.
A II. világháború és azt követő társadalmi változások a falvak életére, ezen belül az iskolákra is hatással voltak. Ekkor, mint az ország más településein, úgy Győrasszonyfán is Állami Általános Iskola működött.
Ettől kezdve évtizedeken keresztül összevont tanulócsoportban folyt az oktatás. A klasszikusnak mondható 1-3, 2-4, 5-6, 7-8 összevonású osztályokból méltón híres és közismert emberek kerültek ki.
Lényeges változás az 1974/75-ős tanévben következett be a győrasszonyfai Általános Iskola életében. Ekkor központi döntés alapján körzetesítették a környék iskoláit. Tíz éven keresztül a győrasszonyfai diákok a szomszéd községbe jártak tanulmányik folytatása végett. E döntés hátrányos helyzetet teremtett a falu művelődésében és kulturális életében.
1985-ben a község elöljáróinak munkája nyomán az alsó tagozatos diákok fokozatosan visszakerültek a megüresedett iskola épületébe. Az oktatáshoz szükséges alapfeltételeket a község javarészt társadalmi munkával teremtette meg.
Meghatározó jelentőségű dátum a község és az iskola életében 1990. 09. 03., amikor is 15 évi szünet után ismét 1-8 osztályos általános iskola kezdte meg működését. Ekkor a nevelő munka kényszerűségből két épületben folyt.
Lényeges feltételbeli fejlődést jelentett az iskola számára az 1993. 06. 06-án átadott új épületrész. Ettől kezdve a kor színvonalának megfelelő körülmények között folytatódhatott az iskolai oktatás.
1994/95-ős tanévtől Tarjánpuszta község felsős tanulói szülői kérés és döntés alapján felmenő rendszerben az iskolával tanulói jogviszonyt létesítenek.
1996-ban a két község képviselőtestületi határozata alapján a biztonságos intézményműködés érdekében intézményfenntartói társulási szerződést kötött. Ennek értelmében az iskola működéséhez szükséges feltételek biztosítása, az igazgató kinevezése, az iskola költségvetésének meghatározása a két település testületi döntései alapján történik.

 

A XX.századi fontosabb adatok:

1925. Új iskola és tanítói lakás épül.
1950. Az iskola államosítása.
1974. A felső tagozat elkerül a faluból.
1980. Az alsó tagozatot is elveszíti a falu.
1985. Az alsó tagozat fokozatos visszatérése.
1990. 09. 03. A felső tagozatos oktatás megindulásával ismét 1-8 osztályos általános iskola kezdi meg működését.
1993. 06. 06. Az új iskolaépület avatása, névadó választása: Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola