Slide One
Slide One

Pályázat óvodai dajka munkakör betöltésére

 
Tarjánpusztai Napsugár Óvoda és Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tarjánpusztai Napsugár Óvoda és Bölcsőde

óvodai dajka

munkakör betöltésére.
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9092 Tarjánpuszta, Baross tér 8/c.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Óvodapedagógus munkájának segítése. Gyermekekkel kapcsolatos gondozási teendők ellátása, a környezet higiénikus rendben tartása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
  •  Középfokú képesítés, Óvodai dajka képesítés,
  •  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  •  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  •  fényképes szakmai önéletrajz
  •  végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
  •  nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

Elvárt kompetenciák:
  •  együttműködési készség, gyermekszeretet, empátia, tolerancia,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt, Feketéné Éles Éva, intézményvezető nyújt, a +3620/205-23-63-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
  •  Postai úton, a pályázatnak a Tarjánpusztai Napsugár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9092 Tarjánpuszta, Baross tér 8/c.).
  •  Személyesen: Tarjánpusztai Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének leadva, Feketéné Éles Éva (9092 Tarjánpuszta, Baross tér 8/c.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázati anyagok áttekintése után az intézményvezető meghallgatásra, elbeszélgetésre hívja be a pályázót.
A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30.
 
 

Keresés